ساماندهی 139 کافی‌نت مجوزدار در اردبیل/ 11.5 درصد پرونده‌ها مربوط به اشخاص حقوقی است

ساماندهی 139 کافی‌نت مجوزدار در اردبیل/ 11.5 درصد پرونده‌ها مربوط به اشخاص حقوقی است
رئیس پلیس فتا استان اردبیل گفت: با هدف ساماندهی ساماندهی کافی‌نت‌ها در استان از 148 کافی‌نت فعال پلیس فتا موفق شده است 139 کافی‌نت مجوزدار را ساماندهی کند.

ساماندهی 139 کافی‌نت مجوزدار در اردبیل/ 11.5 درصد پرونده‌ها مربوط به اشخاص حقوقی است

رئیس پلیس فتا استان اردبیل گفت: با هدف ساماندهی ساماندهی کافی‌نت‌ها در استان از 148 کافی‌نت فعال پلیس فتا موفق شده است 139 کافی‌نت مجوزدار را ساماندهی کند.
ساماندهی 139 کافی‌نت مجوزدار در اردبیل/ 11.5 درصد پرونده‌ها مربوط به اشخاص حقوقی است

افق

View more posts from this author