ستاد بازسازی عتبات عالیات از امام جمعه کرمانشاه برای پذیرایی از زوار اربعین قدردانی کرد

ستاد بازسازی عتبات عالیات از امام جمعه کرمانشاه برای پذیرایی از زوار اربعین قدردانی کرد
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور از نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه آیت‌الله شیخ مصطفی علما، به‌خاطر اسکان و پذیرایی زائران اربعین حسینی در استان کرمانشاه تقدیر و تشکر کرد.

ستاد بازسازی عتبات عالیات از امام جمعه کرمانشاه برای پذیرایی از زوار اربعین قدردانی کرد

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور از نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه آیت‌الله شیخ مصطفی علما، به‌خاطر اسکان و پذیرایی زائران اربعین حسینی در استان کرمانشاه تقدیر و تشکر کرد.
ستاد بازسازی عتبات عالیات از امام جمعه کرمانشاه برای پذیرایی از زوار اربعین قدردانی کرد

View more posts from this author