سخنرانی مطهری در کرمان باید لغو شود/ مردم اجازه چنین اتفاقی را نمی‌دهند

سخنرانی مطهری در کرمان باید لغو شود/ مردم اجازه چنین اتفاقی را نمی‌دهند
امام جمعه جیرفت گفت: سخنرانی علی مطهری در روز دانشجو باید لغو شود و در غیر این‌صورت مردم انقلابی نمی‌گذارند، چنین اتفاقی بیفتد.

سخنرانی مطهری در کرمان باید لغو شود/ مردم اجازه چنین اتفاقی را نمی‌دهند

امام جمعه جیرفت گفت: سخنرانی علی مطهری در روز دانشجو باید لغو شود و در غیر این‌صورت مردم انقلابی نمی‌گذارند، چنین اتفاقی بیفتد.
سخنرانی مطهری در کرمان باید لغو شود/ مردم اجازه چنین اتفاقی را نمی‌دهند

View more posts from this author