سردیس عطار نیشابوری در آرامگاه بایزید بسطامی شاهرود نصب می‌شود

سردیس عطار نیشابوری در آرامگاه بایزید بسطامی شاهرود نصب می‌شود
سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور از آماده شدن سردیس عطار نیشابوری و آمادگی نصب آن در آرامگاه سلطان‌العارفین بایزید بسطامی شاهرود خبر داد.

سردیس عطار نیشابوری در آرامگاه بایزید بسطامی شاهرود نصب می‌شود

سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور از آماده شدن سردیس عطار نیشابوری و آمادگی نصب آن در آرامگاه سلطان‌العارفین بایزید بسطامی شاهرود خبر داد.
سردیس عطار نیشابوری در آرامگاه بایزید بسطامی شاهرود نصب می‌شود

دانلود سرا

View more posts from this author