سرعت باد در دماوند به 40 کیلومتر بر ساعت می‌رسد/ ادامه بارش‌ها در دماوند و آبعلی

سرعت باد در دماوند به 40 کیلومتر بر ساعت می‌رسد/ ادامه بارش‌ها در دماوند و آبعلی
رئیس اداره هواشناسی دماوند و آبعلی از رسیدن سرعت باد به 40 کیلومتر بر ساعت در دماوند خبر داد و گفت: بارش باران همچنان به صورت پراکنده در دماوند و آبعلی ادامه خواهد داشت.

سرعت باد در دماوند به 40 کیلومتر بر ساعت می‌رسد/ ادامه بارش‌ها در دماوند و آبعلی

رئیس اداره هواشناسی دماوند و آبعلی از رسیدن سرعت باد به 40 کیلومتر بر ساعت در دماوند خبر داد و گفت: بارش باران همچنان به صورت پراکنده در دماوند و آبعلی ادامه خواهد داشت.
سرعت باد در دماوند به 40 کیلومتر بر ساعت می‌رسد/ ادامه بارش‌ها در دماوند و آبعلی

کیمیا دانلود

باران فیلم

View more posts from this author