سطح محورهای مواصلاتی خراسان شمالی لغزنده است

سطح محورهای مواصلاتی خراسان شمالی لغزنده است
رئیس پلیس‌راه خراسان شمالی گفت: سطح محورهای مواصلاتی خراسان شمالی لغزنده است، از این‌ رو رانندگان عبوری با احتیاط رانندگی کنند.

سطح محورهای مواصلاتی خراسان شمالی لغزنده است

رئیس پلیس‌راه خراسان شمالی گفت: سطح محورهای مواصلاتی خراسان شمالی لغزنده است، از این‌ رو رانندگان عبوری با احتیاط رانندگی کنند.
سطح محورهای مواصلاتی خراسان شمالی لغزنده است

View more posts from this author