سقوط خودروی پراید در کانال آب در محور مشهد ـ نیشابور

سقوط خودروی پراید در کانال آب در محور مشهد ـ نیشابور
رئیس جمعیت هلال‌احمر مشهد از سقوط یک دستگاه خودروی پراید در کانال آب در محور مشهد ـ نیشابور خبر داد.

سقوط خودروی پراید در کانال آب در محور مشهد ـ نیشابور

رئیس جمعیت هلال‌احمر مشهد از سقوط یک دستگاه خودروی پراید در کانال آب در محور مشهد ـ نیشابور خبر داد.
سقوط خودروی پراید در کانال آب در محور مشهد ـ نیشابور

بک لینک

View more posts from this author