سقوط پژو به دره در جاده اهر-مشکین‌شهر/ دختر 6 ساله هنوز پیدا نشده است

سقوط پژو به دره در جاده اهر-مشکین‌شهر/ دختر 6 ساله هنوز پیدا نشده است
مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان آذربایجان‌شرقی گفت: سقوط پژو در جاده اهر-مشکین‌شهر حوالی روستای نقدوز چهار نفر مصدوم و یک نفر مفقودی را به دنبال داشت.

سقوط پژو به دره در جاده اهر-مشکین‌شهر/ دختر 6 ساله هنوز پیدا نشده است

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان آذربایجان‌شرقی گفت: سقوط پژو در جاده اهر-مشکین‌شهر حوالی روستای نقدوز چهار نفر مصدوم و یک نفر مفقودی را به دنبال داشت.
سقوط پژو به دره در جاده اهر-مشکین‌شهر/ دختر 6 ساله هنوز پیدا نشده است

View more posts from this author