سنجش مهارت 54 هزار نفر در استان همدان

سنجش مهارت 54 هزار نفر در استان همدان
رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای همدان از سنجش مهارت بیش از 54 هزار نفر در استان طی سال گذشته خبر داد.

سنجش مهارت 54 هزار نفر در استان همدان

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای همدان از سنجش مهارت بیش از 54 هزار نفر در استان طی سال گذشته خبر داد.
سنجش مهارت 54 هزار نفر در استان همدان

بک لینک

View more posts from this author