سهم اعتبارات استانی لرستان 231 میلیارد تومان است

سهم اعتبارات استانی لرستان 231 میلیارد تومان است
مدیرکل دفتر برنامه‎ریزی و بودجه استانداری لرستان گفت: سهم اعتبارات استانی استان لرستان در سال جاری 231 میلیارد تومان است.

سهم اعتبارات استانی لرستان 231 میلیارد تومان است

مدیرکل دفتر برنامه‎ریزی و بودجه استانداری لرستان گفت: سهم اعتبارات استانی استان لرستان در سال جاری 231 میلیارد تومان است.
سهم اعتبارات استانی لرستان 231 میلیارد تومان است

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author