سهم مردم کردستان در امنیت و عزت ملی بیشتر از وضعیت موجود است

سهم مردم کردستان در امنیت و عزت ملی بیشتر از وضعیت موجود است
معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان گفت: سهم مردم کردستان در امنیت، تولید و عزت ملی بیشتر از وضعیت موجود است و مردم از دولت می‌خواهند نقش آنها را به درستی تعریف کند تا بتوانند در تحقق اهداف کشور ایفای نقش کنند.

سهم مردم کردستان در امنیت و عزت ملی بیشتر از وضعیت موجود است

معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان گفت: سهم مردم کردستان در امنیت، تولید و عزت ملی بیشتر از وضعیت موجود است و مردم از دولت می‌خواهند نقش آنها را به درستی تعریف کند تا بتوانند در تحقق اهداف کشور ایفای نقش کنند.
سهم مردم کردستان در امنیت و عزت ملی بیشتر از وضعیت موجود است

خرید بک لینک

تلگرام

View more posts from this author