سیاسیون خطوط قرمز نظام اسلامی را در مراودات سیاسی رعایت کنند

سیاسیون خطوط قرمز نظام اسلامی را در مراودات سیاسی رعایت کنند
امام جمعه لارستان با محکوم کردن دیدار یکی از چهره‌های سیاسی با برخی از اعضای فرقه بهائیت در هفته اخیر، خطاب به وی گفت: شما باید خطوط قرمز نظام و خواسته‌های مردم را در مراودات سیاسی رعایت کنید.

سیاسیون خطوط قرمز نظام اسلامی را در مراودات سیاسی رعایت کنند

امام جمعه لارستان با محکوم کردن دیدار یکی از چهره‌های سیاسی با برخی از اعضای فرقه بهائیت در هفته اخیر، خطاب به وی گفت: شما باید خطوط قرمز نظام و خواسته‌های مردم را در مراودات سیاسی رعایت کنید.
سیاسیون خطوط قرمز نظام اسلامی را در مراودات سیاسی رعایت کنند

ganool review

View more posts from this author