شاگردان لک برای جبران نخستین باخت تحمیلی به قم می‌روند

شاگردان لک برای جبران نخستین باخت تحمیلی به قم می‌روند
هفته سیزدهم مسابقات لیگ برتر فوتسال فردا پیگیری می‌شود که تیم گیتی پسند اصفهان صدرنشین لیگ پس از دو بازی ناکامی برای کسب یازدهمین پیروزی به دیدار یاسین پیشرو قم می‌رود.

شاگردان لک برای جبران نخستین باخت تحمیلی به قم می‌روند

هفته سیزدهم مسابقات لیگ برتر فوتسال فردا پیگیری می‌شود که تیم گیتی پسند اصفهان صدرنشین لیگ پس از دو بازی ناکامی برای کسب یازدهمین پیروزی به دیدار یاسین پیشرو قم می‌رود.
شاگردان لک برای جبران نخستین باخت تحمیلی به قم می‌روند

View more posts from this author