شعار اقتصاد مقاومتی با آزاد بودن قاچاق کالاهای لوکس محقق نمی‌شود

شعار اقتصاد مقاومتی با آزاد بودن قاچاق کالاهای لوکس محقق نمی‌شود
نماینده مردم مشهد در مجلس خبرگان رهبری، اقتصاد مقاومتی را استقلال اقتصادی و ایجاد اشتغال و هماهنگی دستگاه‌های کشور را از بایدهای تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و نسبت به برگزاری نشست اقتصادی مسؤولان در هتل مجلل انتقاد کرد.

شعار اقتصاد مقاومتی با آزاد بودن قاچاق کالاهای لوکس محقق نمی‌شود

نماینده مردم مشهد در مجلس خبرگان رهبری، اقتصاد مقاومتی را استقلال اقتصادی و ایجاد اشتغال و هماهنگی دستگاه‌های کشور را از بایدهای تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و نسبت به برگزاری نشست اقتصادی مسؤولان در هتل مجلل انتقاد کرد.
شعار اقتصاد مقاومتی با آزاد بودن قاچاق کالاهای لوکس محقق نمی‌شود

دانلود سرا

View more posts from this author