شهدای مدافع حرم سبب عزت جامعه هستند

شهدای مدافع حرم سبب عزت جامعه هستند
نماینده ولی فقیه در گیلان، از شهدا به‌عنوان شفاعت‌کننده یاد کرد و گفت: شهدای مدافع حرم سبب عزت جامعه هستند.

شهدای مدافع حرم سبب عزت جامعه هستند

نماینده ولی فقیه در گیلان، از شهدا به‌عنوان شفاعت‌کننده یاد کرد و گفت: شهدای مدافع حرم سبب عزت جامعه هستند.
شهدای مدافع حرم سبب عزت جامعه هستند

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author