شکار و صید تا خردادماه ممنوع است

شکار و صید تا خردادماه ممنوع است
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان همدان با بیان اینکه هرگونه شکار و صید از اسفند تا خردادماه ممنوع است، گفت: با متخلفان شکار به شدت برخورد می‌شود.

شکار و صید تا خردادماه ممنوع است

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان همدان با بیان اینکه هرگونه شکار و صید از اسفند تا خردادماه ممنوع است، گفت: با متخلفان شکار به شدت برخورد می‌شود.
شکار و صید تا خردادماه ممنوع است

دانلود موزیک

باران دانلود

View more posts from this author