شکافتن بافت تاریخی شیراز راهکار بلندمدت دسترسی نیست

شکافتن بافت تاریخی شیراز راهکار بلندمدت دسترسی نیست
مشاور کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز گفت: راهکار پایدار ایجاد دسترسی بیشتر به حرم احمد بن موسی (ع) شکافتن بافت تاریخی نیست.

شکافتن بافت تاریخی شیراز راهکار بلندمدت دسترسی نیست

مشاور کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز گفت: راهکار پایدار ایجاد دسترسی بیشتر به حرم احمد بن موسی (ع) شکافتن بافت تاریخی نیست.
شکافتن بافت تاریخی شیراز راهکار بلندمدت دسترسی نیست

دانلود فیلم با لینک مستقیم

View more posts from this author