صادرات بیش از 38 هزار تن کشمش از بناب

صادرات بیش از 38 هزار تن کشمش از بناب
فرماندار شهرستان بناب گفت: این شهرستان از لحاظ تولید کشمش و سبزه با صادرات بیش از 38 هزار تن کشمش حائز رتبه نخست است.

صادرات بیش از 38 هزار تن کشمش از بناب

فرماندار شهرستان بناب گفت: این شهرستان از لحاظ تولید کشمش و سبزه با صادرات بیش از 38 هزار تن کشمش حائز رتبه نخست است.
صادرات بیش از 38 هزار تن کشمش از بناب

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author