صادرات میگوی منجمد از مرز آستارا به روسیه

صادرات میگوی منجمد از مرز آستارا به روسیه
رئیس شبکه دامپزشکی آستارا از صادرات 38 تن میگوی منجمد به ارزش 125 هزار و 212 دلار از طریق مرز زمینی این شهرستان به مقصد روسیه خبر داد.

صادرات میگوی منجمد از مرز آستارا به روسیه

رئیس شبکه دامپزشکی آستارا از صادرات 38 تن میگوی منجمد به ارزش 125 هزار و 212 دلار از طریق مرز زمینی این شهرستان به مقصد روسیه خبر داد.
صادرات میگوی منجمد از مرز آستارا به روسیه

اسکای نیوز

View more posts from this author