صادرات 71 هزار تن کالای صنعتی و معدنی از آباده به آسیا و اروپا

صادرات 71 هزار تن کالای صنعتی و معدنی از آباده به آسیا و اروپا
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آباده از صادرات 70 هزار و 998 تن کالای صنعتی و معدنی از این شهرستان به کشورهای آسیایی و اروپایی در سال گذشته خبر داد.

صادرات 71 هزار تن کالای صنعتی و معدنی از آباده به آسیا و اروپا

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آباده از صادرات 70 هزار و 998 تن کالای صنعتی و معدنی از این شهرستان به کشورهای آسیایی و اروپایی در سال گذشته خبر داد.
صادرات 71 هزار تن کالای صنعتی و معدنی از آباده به آسیا و اروپا

دانلود موزیک

View more posts from this author