صبای قم از سپاهان امتیاز می‌گیرد/ ویسی تیم خوبی ساخته است

صبای قم از سپاهان امتیاز می‌گیرد/ ویسی تیم خوبی ساخته است
مدیرعامل باشگاه صبای قم از بازگشت دو بازیکن محروم و مصدوم این تیم به ترکیب صبای قم برای مصاف با فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در هفته سیزدهم لیگ برتر باشگاه‌های کشور خبر داد.

صبای قم از سپاهان امتیاز می‌گیرد/ ویسی تیم خوبی ساخته است

مدیرعامل باشگاه صبای قم از بازگشت دو بازیکن محروم و مصدوم این تیم به ترکیب صبای قم برای مصاف با فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در هفته سیزدهم لیگ برتر باشگاه‌های کشور خبر داد.
صبای قم از سپاهان امتیاز می‌گیرد/ ویسی تیم خوبی ساخته است

View more posts from this author