صدور بیش از 48 هزار گواهی حمل بهداشتی در قزوین

صدور بیش از 48 هزار گواهی حمل بهداشتی در قزوین
مسئول قرنطینه اداره کل دامپزشکی استان قزوین گفت: در سال گذشته 48 هزار و 694 مورد گواهی حمل بهداشتی قرنطینه‌ای برای 52 محموله مرتبط با دامپزشکی صادر شده است.

صدور بیش از 48 هزار گواهی حمل بهداشتی در قزوین

مسئول قرنطینه اداره کل دامپزشکی استان قزوین گفت: در سال گذشته 48 هزار و 694 مورد گواهی حمل بهداشتی قرنطینه‌ای برای 52 محموله مرتبط با دامپزشکی صادر شده است.
صدور بیش از 48 هزار گواهی حمل بهداشتی در قزوین

بک لینک

View more posts from this author