ضدانقلابی چرخه زندگی مملکت را کند می‌کند/ وهابیت تیشه به ریشه اسلام می‌زند

ضدانقلابی چرخه زندگی مملکت را کند می‌کند/ وهابیت تیشه به ریشه اسلام می‌زند
جانشین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) با اشاره به اینکه ضدانقلابی چرخه زندگی مملکت را کند می‌کند، گفت: کسی که تلاش می‌کند نارضایتی زیاد شده و به هر شکلی با قلم، بیان و اقدام خود ناامیدی در جامعه ایجاد کند، ضدانقلاب است.

ضدانقلابی چرخه زندگی مملکت را کند می‌کند/ وهابیت تیشه به ریشه اسلام می‌زند

جانشین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) با اشاره به اینکه ضدانقلابی چرخه زندگی مملکت را کند می‌کند، گفت: کسی که تلاش می‌کند نارضایتی زیاد شده و به هر شکلی با قلم، بیان و اقدام خود ناامیدی در جامعه ایجاد کند، ضدانقلاب است.
ضدانقلابی چرخه زندگی مملکت را کند می‌کند/ وهابیت تیشه به ریشه اسلام می‌زند

سپهر نیوز

View more posts from this author