ضرورت تکمیل طرح راهسازی واریانت چشمه شیرین به بدره

ضرورت تکمیل طرح راهسازی واریانت چشمه شیرین به بدره
نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تکمیل طرح راهسازی واریانت چشمه شیرین به بدره تاکید کرد.

ضرورت تکمیل طرح راهسازی واریانت چشمه شیرین به بدره

نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تکمیل طرح راهسازی واریانت چشمه شیرین به بدره تاکید کرد.
ضرورت تکمیل طرح راهسازی واریانت چشمه شیرین به بدره

مد روز

View more posts from this author