طرح توسعه فیزیکی کتابخانه کره‌بند اجرایی می‌شود

طرح توسعه فیزیکی کتابخانه کره‌بند اجرایی می‌شود
بخشدار مرکزی بوشهر گفت: طرح توسعه فضای فیزیکی کتابخانه کره‌بند مورد بررسی قرار گرفت تا در صورت امکان اقدام لازم صورت گیرد.

طرح توسعه فیزیکی کتابخانه کره‌بند اجرایی می‌شود

بخشدار مرکزی بوشهر گفت: طرح توسعه فضای فیزیکی کتابخانه کره‌بند مورد بررسی قرار گرفت تا در صورت امکان اقدام لازم صورت گیرد.
طرح توسعه فیزیکی کتابخانه کره‌بند اجرایی می‌شود

آخرین اخبار ورزشی

View more posts from this author