طرح ساماندهی کارگران مریوانی به زودی اجرا می‌شود

طرح ساماندهی کارگران مریوانی به زودی اجرا می‌شود
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کردستان گفت: طرح جدید ساماندهی کارگران و استادکاران مریوان به زودی با همکاری شهرداری مریوان اجرا خواهد شد.

طرح ساماندهی کارگران مریوانی به زودی اجرا می‌شود

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کردستان گفت: طرح جدید ساماندهی کارگران و استادکاران مریوان به زودی با همکاری شهرداری مریوان اجرا خواهد شد.
طرح ساماندهی کارگران مریوانی به زودی اجرا می‌شود

تلگرام

View more posts from this author