طلاق در نطنز 14 درصد کاهش یافت

طلاق در نطنز 14 درصد کاهش یافت
رئیس اداره ثبت‌ احوال نطنز گفت: در سال 94 شاهد ثبت 49 مورد طلاق بودیم که در مقایسه با سال قبل شاهد کاهش 14 درصدی طلاق هستیم.

طلاق در نطنز 14 درصد کاهش یافت

رئیس اداره ثبت‌ احوال نطنز گفت: در سال 94 شاهد ثبت 49 مورد طلاق بودیم که در مقایسه با سال قبل شاهد کاهش 14 درصدی طلاق هستیم.
طلاق در نطنز 14 درصد کاهش یافت

دانلود سرا

View more posts from this author