ظرفیت‌ها و آمار بالای بیکاری در خوزستان باهم همخوانی ندارد

ظرفیت‌ها و آمار بالای بیکاری در خوزستان باهم همخوانی ندارد
نماینده ولی فقیه در استان خوزستان گفت: ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود در خوزستان با آمار بالای بیکاری هیچ همخوانی ندارد.

ظرفیت‌ها و آمار بالای بیکاری در خوزستان باهم همخوانی ندارد

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان گفت: ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود در خوزستان با آمار بالای بیکاری هیچ همخوانی ندارد.
ظرفیت‌ها و آمار بالای بیکاری در خوزستان باهم همخوانی ندارد

View more posts from this author