ظرفیت غدیر ظرفیتی بی‌منتهاست

ظرفیت غدیر ظرفیتی بی‌منتهاست
نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: ظرفیت غدیر ظرفیتی بی‌منتهاست.

ظرفیت غدیر ظرفیتی بی‌منتهاست

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: ظرفیت غدیر ظرفیتی بی‌منتهاست.
ظرفیت غدیر ظرفیتی بی‌منتهاست

View more posts from this author