عاشقانه‌های شهید محمد بلباسی برای همسر و فرزندانش + فیلمی از لحظه نوشتن وصیت‌نامه

عاشقانه‌های شهید محمد بلباسی برای همسر و فرزندانش + فیلمی از لحظه نوشتن وصیت‌نامه
الان که دارم این وصیتنامه را می‌نویسم خیلی دلتنگ شدم و گریه امانم نمی‌دهد، بنده لایق شهادت نیستم اما اگر خداوند متعال به این کمترین عنایتی بکند و مرگ ما را شهادت در راهش رقم بزند، آن‌ را مدیون تو هستم.

عاشقانه‌های شهید محمد بلباسی برای همسر و فرزندانش + فیلمی از لحظه نوشتن وصیت‌نامه

الان که دارم این وصیتنامه را می‌نویسم خیلی دلتنگ شدم و گریه امانم نمی‌دهد، بنده لایق شهادت نیستم اما اگر خداوند متعال به این کمترین عنایتی بکند و مرگ ما را شهادت در راهش رقم بزند، آن‌ را مدیون تو هستم.
عاشقانه‌های شهید محمد بلباسی برای همسر و فرزندانش + فیلمی از لحظه نوشتن وصیت‌نامه

خبر جدید

View more posts from this author