عامل انسانی علت 99 درصد آتش‌سوزی‌ها در مراتع قزوین است

عامل انسانی علت 99 درصد آتش‌سوزی‌ها در مراتع قزوین است
فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین گفت: عامل انسانی علت 99 درصد آتش‌سوزی‌ها در مراتع این استان است.

عامل انسانی علت 99 درصد آتش‌سوزی‌ها در مراتع قزوین است

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین گفت: عامل انسانی علت 99 درصد آتش‌سوزی‌ها در مراتع این استان است.
عامل انسانی علت 99 درصد آتش‌سوزی‌ها در مراتع قزوین است

گوشی موبایل

View more posts from this author