عدم پیگیری مصوبات نشست رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در تویسرکان

عدم پیگیری مصوبات نشست رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در تویسرکان
فرماندار تویسرکان با اشاره به حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تویسرکان و قول مساعد او برای احداث ساختمان جدید اداره ثبت اسناد این شهرستان، از عدم پیگیری مصوبات این نشست از سوی مسؤولان به شدت انتقاد کرد.

عدم پیگیری مصوبات نشست رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در تویسرکان

فرماندار تویسرکان با اشاره به حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تویسرکان و قول مساعد او برای احداث ساختمان جدید اداره ثبت اسناد این شهرستان، از عدم پیگیری مصوبات این نشست از سوی مسؤولان به شدت انتقاد کرد.
عدم پیگیری مصوبات نشست رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در تویسرکان

فروش بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author