عده‌ای در ایران برای تمدید تحریم‌ها شادی می‌کنند/ هر کس با هر تفکری در انتخابات 96 کاندید شود هدفش تخریب روحانی است

عده‌ای در ایران برای تمدید تحریم‌ها شادی می‌کنند/ هر کس با هر تفکری در انتخابات 96 کاندید شود هدفش تخریب روحانی است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امروز عده‌ای برای تمدید 10 ساله تحریم‌ها شادی می‌کنند به امید اینکه برجام نقض شود و از بین برود.

عده‌ای در ایران برای تمدید تحریم‌ها شادی می‌کنند/ هر کس با هر تفکری در انتخابات 96 کاندید شود هدفش تخریب روحانی است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امروز عده‌ای برای تمدید 10 ساله تحریم‌ها شادی می‌کنند به امید اینکه برجام نقض شود و از بین برود.
عده‌ای در ایران برای تمدید تحریم‌ها شادی می‌کنند/ هر کس با هر تفکری در انتخابات 96 کاندید شود هدفش تخریب روحانی است

View more posts from this author