عضویت 300 نفر در انجمن اسلامی نظام مهندسان بابل

عضویت 300 نفر در انجمن اسلامی نظام مهندسان بابل
رئیس انجمن اسلامی مهندسان بابل با اشاره به اینکه این انجمن هم اکنون 300 عضو دارد، گفت: انتظار داریم مسؤولان شهری انجمن را به عنوان مشاوران خود در حوزه‌های مختلف پذیرا باشند تا زمینه شایسته سالاری در جامعه فراهم شود.

عضویت 300 نفر در انجمن اسلامی نظام مهندسان بابل

رئیس انجمن اسلامی مهندسان بابل با اشاره به اینکه این انجمن هم اکنون 300 عضو دارد، گفت: انتظار داریم مسؤولان شهری انجمن را به عنوان مشاوران خود در حوزه‌های مختلف پذیرا باشند تا زمینه شایسته سالاری در جامعه فراهم شود.
عضویت 300 نفر در انجمن اسلامی نظام مهندسان بابل

دانلود سرا

View more posts from this author