عفو قاتل از اعدام، برکت حضور پرچم شاه خراسان در کرمانشاه

عفو قاتل از اعدام، برکت حضور پرچم شاه خراسان در کرمانشاه
عفو قاتل از اعدام‌، مرخصی تعدادی از زندانیان، سرکشی از افراد مناطق محروم، دیدار با خانواده شهدا و… برنامه‌های کاروان خدام حامل پرچم آستان حرم رضوی حضرت ثامن‌الحجج(ع) در استان کرمانشاه بوده است.

عفو قاتل از اعدام، برکت حضور پرچم شاه خراسان در کرمانشاه

عفو قاتل از اعدام‌، مرخصی تعدادی از زندانیان، سرکشی از افراد مناطق محروم، دیدار با خانواده شهدا و… برنامه‌های کاروان خدام حامل پرچم آستان حرم رضوی حضرت ثامن‌الحجج(ع) در استان کرمانشاه بوده است.
عفو قاتل از اعدام، برکت حضور پرچم شاه خراسان در کرمانشاه

خبرگزاری دانشگاه های کشور

View more posts from this author