غرق شدن لنج باری در بوشهر/ سرنشینان شناور نجات یافتند

غرق شدن لنج باری در بوشهر/ سرنشینان شناور نجات یافتند
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر از غرق شدن لنج باری در بوشهر خبر داد و گفت: با حضور به‌موقع تیم امداد و نجات هلال‌احمر، سرنشینان این شناور باری نجات یافتند.

غرق شدن لنج باری در بوشهر/ سرنشینان شناور نجات یافتند

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر از غرق شدن لنج باری در بوشهر خبر داد و گفت: با حضور به‌موقع تیم امداد و نجات هلال‌احمر، سرنشینان این شناور باری نجات یافتند.
غرق شدن لنج باری در بوشهر/ سرنشینان شناور نجات یافتند

car

View more posts from this author