فرهنگ شهادت‌طلبی مملکت ما را بیمه می‌کند

فرهنگ شهادت‌طلبی مملکت ما را بیمه می‌کند
فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش گفت: فرهنگ شهادت‌طلبی و ایثار سرنوشت این مملکت را بیمه کرده و همچنان ادامه دارد و این فرهنگ حافظ انقلاب و اسلام است.

فرهنگ شهادت‌طلبی مملکت ما را بیمه می‌کند

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش گفت: فرهنگ شهادت‌طلبی و ایثار سرنوشت این مملکت را بیمه کرده و همچنان ادامه دارد و این فرهنگ حافظ انقلاب و اسلام است.
فرهنگ شهادت‌طلبی مملکت ما را بیمه می‌کند

فانتزی

View more posts from this author