فعالیت‌های فرهنگی و هنری به مردم واگذار می‌‌شود

فعالیت‌های فرهنگی و هنری به مردم واگذار می‌‌شود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در مورد واسپاری فعالیت‌های فرهنگی و هنری به مردم به عنوان یکی از رویکردهای اساسی این اداره کل تاکید کرد.

فعالیت‌های فرهنگی و هنری به مردم واگذار می‌‌شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در مورد واسپاری فعالیت‌های فرهنگی و هنری به مردم به عنوان یکی از رویکردهای اساسی این اداره کل تاکید کرد.
فعالیت‌های فرهنگی و هنری به مردم واگذار می‌‌شود

دانلود سرا

View more posts from this author