فعالیت رستوران‌ها در ماه رمضان ممنوع است/با متخلفین قاطعانه برخورد می‌شود

فعالیت رستوران‌ها در ماه رمضان ممنوع است/با متخلفین قاطعانه برخورد می‌شود
رئیس شورای فرهنگ عمومی دشتستان با تاکید بر ممنوعیت فعالیت رستوران‌ها در ماه رمضان خواستار برخورد قاطعانه با متخلفین شد.

فعالیت رستوران‌ها در ماه رمضان ممنوع است/با متخلفین قاطعانه برخورد می‌شود

رئیس شورای فرهنگ عمومی دشتستان با تاکید بر ممنوعیت فعالیت رستوران‌ها در ماه رمضان خواستار برخورد قاطعانه با متخلفین شد.
فعالیت رستوران‌ها در ماه رمضان ممنوع است/با متخلفین قاطعانه برخورد می‌شود

car

View more posts from this author