فعالیت 134 شرکت پخش کالا در گیلان

فعالیت 134 شرکت پخش کالا در گیلان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از برنامه‌ریزی در راستای فعالیت 84 شرکت پخش سراسری کالا و 50 شرکت پخش استانی کالا در سال 95 در این استان خبر داد.

فعالیت 134 شرکت پخش کالا در گیلان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از برنامه‌ریزی در راستای فعالیت 84 شرکت پخش سراسری کالا و 50 شرکت پخش استانی کالا در سال 95 در این استان خبر داد.
فعالیت 134 شرکت پخش کالا در گیلان

خرید بک لینک

پرس نیوز

View more posts from this author