فعالیت 500 مزرعه پرورش ماهی در لرستان/سالانه 1600 تن ماهی در بروجرد تولید می‎شود

فعالیت 500 مزرعه پرورش ماهی در لرستان/سالانه 1600 تن ماهی در بروجرد تولید می‎شود
مدیرکل شیلات لرستان گفت: در حال حاضر حدود 500 مزرعه پرورش ماهی در این استان وجود دارد و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم این صنعت آمار 13 هزار نفری را نشان می‎دهد.

فعالیت 500 مزرعه پرورش ماهی در لرستان/سالانه 1600 تن ماهی در بروجرد تولید می‎شود

مدیرکل شیلات لرستان گفت: در حال حاضر حدود 500 مزرعه پرورش ماهی در این استان وجود دارد و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم این صنعت آمار 13 هزار نفری را نشان می‎دهد.
فعالیت 500 مزرعه پرورش ماهی در لرستان/سالانه 1600 تن ماهی در بروجرد تولید می‎شود

پرس نیوز

View more posts from this author