فیلم/ برای زنده‌یاد مهدی خوانساری خبرنگار پرتلاش خبرگزاری فارس

فیلم/ برای زنده‌یاد مهدی خوانساری خبرنگار پرتلاش خبرگزاری فارس
زنده‌یاد مهدی خوانساری خبرنگار خبرگزاری فارس صبح امروز به دلیل ایست قلبی دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.

فیلم/ برای زنده‌یاد مهدی خوانساری خبرنگار پرتلاش خبرگزاری فارس

زنده‌یاد مهدی خوانساری خبرنگار خبرگزاری فارس صبح امروز به دلیل ایست قلبی دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.
فیلم/ برای زنده‌یاد مهدی خوانساری خبرنگار پرتلاش خبرگزاری فارس

اسکای نیوز

View more posts from this author