قاضی‌زاده هاشمی: وزارت خانه‌ها مسؤولیت‌های اجتماعی خود را در خوزستان انجام دهند / بیمارستان جدید در ایذه ساخته می‌شود

قاضی‌زاده هاشمی: وزارت خانه‌ها مسؤولیت‌های اجتماعی خود را در خوزستان انجام دهند / بیمارستان جدید در ایذه ساخته می‌شود
سفر وزیر بهداشت به شهرستان ایذه با درد و دل‌های نگفته زیاد توسط مردم این شهرستان و وعده‌های وی برای رونق درمانی منطقه به پایان رسید.

قاضی‌زاده هاشمی: وزارت خانه‌ها مسؤولیت‌های اجتماعی خود را در خوزستان انجام دهند / بیمارستان جدید در ایذه ساخته می‌شود

سفر وزیر بهداشت به شهرستان ایذه با درد و دل‌های نگفته زیاد توسط مردم این شهرستان و وعده‌های وی برای رونق درمانی منطقه به پایان رسید.
قاضی‌زاده هاشمی: وزارت خانه‌ها مسؤولیت‌های اجتماعی خود را در خوزستان انجام دهند / بیمارستان جدید در ایذه ساخته می‌شود

ganool review

View more posts from this author