قاچاقچیان سوخت در خاش 360 میلیون ریال جریمه شدند

قاچاقچیان سوخت در خاش 360 میلیون ریال جریمه شدند
رئیس تعزیرات حکومتی خاش گفت: یک دستگاه کمپرسی حامل سوخت قاچاق در خاش توقیف و قاچاقچیان 360 میلیون ریال جریمه شدند.

قاچاقچیان سوخت در خاش 360 میلیون ریال جریمه شدند

رئیس تعزیرات حکومتی خاش گفت: یک دستگاه کمپرسی حامل سوخت قاچاق در خاش توقیف و قاچاقچیان 360 میلیون ریال جریمه شدند.
قاچاقچیان سوخت در خاش 360 میلیون ریال جریمه شدند

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

View more posts from this author