قزوین در سکوی نخست ایستاد

قزوین در سکوی نخست ایستاد
رئیس هیأت ورزش‌های رزمی استان قزوین از برگزاری نخستین دوره مسابقات قهرمانی کشور کیک‌بوکسینگ wko در استان خبر داد و گفت: در این رقابت‌ها تیم قزوین به مقام نخست دست یافت.

قزوین در سکوی نخست ایستاد

رئیس هیأت ورزش‌های رزمی استان قزوین از برگزاری نخستین دوره مسابقات قهرمانی کشور کیک‌بوکسینگ wko در استان خبر داد و گفت: در این رقابت‌ها تیم قزوین به مقام نخست دست یافت.
قزوین در سکوی نخست ایستاد

View more posts from this author