قهرمانی تهران در مسابقات موتورسواری کراس کشور

قهرمانی تهران در مسابقات موتورسواری کراس کشور
رئیس هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی مازندران گفت: تیم تهران در رقابت‌های موتورسواری کراس قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی رتبه نخست را کسب کرد.

قهرمانی تهران در مسابقات موتورسواری کراس کشور

رئیس هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی مازندران گفت: تیم تهران در رقابت‌های موتورسواری کراس قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی رتبه نخست را کسب کرد.
قهرمانی تهران در مسابقات موتورسواری کراس کشور

بازی

View more posts from this author