قهرمانی مقتدرانه خوزستانی‌ها در مسابقات کشوری دارت

قهرمانی مقتدرانه خوزستانی‌ها در مسابقات کشوری دارت
در مسابقات دارت جشنواره کشوری ورزش همگانی دانشگاه آزاد که به میزبانی همدان در جریان بود تیم خوزستان با شکست همه رقبای خود به عنوان قهرمانی این رشته دست پیدا کرد.

قهرمانی مقتدرانه خوزستانی‌ها در مسابقات کشوری دارت

در مسابقات دارت جشنواره کشوری ورزش همگانی دانشگاه آزاد که به میزبانی همدان در جریان بود تیم خوزستان با شکست همه رقبای خود به عنوان قهرمانی این رشته دست پیدا کرد.
قهرمانی مقتدرانه خوزستانی‌ها در مسابقات کشوری دارت

عکس جدید اینستاگرام

View more posts from this author