قیام 15 خرداد زیربنای شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران بود/ ضرورت تبیین اندیشه استکبارستیزی امام(ره)

قیام 15 خرداد زیربنای شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران بود/ ضرورت تبیین اندیشه استکبارستیزی امام(ره)
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: قیام 15 خرداد سال 42 زیربنای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران است.

قیام 15 خرداد زیربنای شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران بود/ ضرورت تبیین اندیشه استکبارستیزی امام(ره)

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: قیام 15 خرداد سال 42 زیربنای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران است.
قیام 15 خرداد زیربنای شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران بود/ ضرورت تبیین اندیشه استکبارستیزی امام(ره)

آهنگ جدید

View more posts from this author