قیمت‌های پایین بلای جان پیمانکاران در کهگیلویه و بویراحمد

قیمت‌های پایین بلای جان پیمانکاران در کهگیلویه و بویراحمد
در نشست مسؤولان کهگیلویه و بویراحمد با پیمانکاران موضوعات مختلفی مطرح شد از جمله این که در این استان باب شده که پیمانکاران قیمت پایین برای پروژه‌ها ارائه می‌کنند.

قیمت‌های پایین بلای جان پیمانکاران در کهگیلویه و بویراحمد

در نشست مسؤولان کهگیلویه و بویراحمد با پیمانکاران موضوعات مختلفی مطرح شد از جمله این که در این استان باب شده که پیمانکاران قیمت پایین برای پروژه‌ها ارائه می‌کنند.
قیمت‌های پایین بلای جان پیمانکاران در کهگیلویه و بویراحمد

اسکای نیوز

View more posts from this author