لاین شمالی بلوار شهدای طبس به طول 7700 متر بهسازی شد

لاین شمالی بلوار شهدای طبس به طول 7700 متر بهسازی شد
شهردار طبس گفت: لاین شمالی بلوار شهدای این شهر به مساحت 7 هزار و 700 مترمربع با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 900 میلیون ریال بهسازی شد.

لاین شمالی بلوار شهدای طبس به طول 7700 متر بهسازی شد

شهردار طبس گفت: لاین شمالی بلوار شهدای این شهر به مساحت 7 هزار و 700 مترمربع با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 900 میلیون ریال بهسازی شد.
لاین شمالی بلوار شهدای طبس به طول 7700 متر بهسازی شد

ساخت بنر

View more posts from this author